územní studie Dolní Čermná


2019–10

autor: 

MgA. Jan Světlík,Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl, MgA. Patrik Zamazal (Molo architekti s.r.o.)

lokalita:

V Ráji, Dolní Čermná

investor:

Městys Dolní Čermná

Máme-li vyzdvihnout, co na prostředí severního okraje Dolní Čermné považujeme za nejkrásnější z hlediska utváření místa a krajiny, byl by to bezpochyby poetický rytmus místa - střídání luk, polí, stromořadí, remízků i samostatných stromů a usedlostí zpravidla staveb v přímé kompozici se vzrostlými stromy, to vše posíleno rámcem hřebenů okolních kopců. Rozptýlená zástavba, hospodářská krajina, místo osídlené, ale přitom pořád krásné - ne “vytěžené”. Kompozice - ne koberec zástavby. Rádi bychom přispěli k tomu, aby právě lokalita “V Ráji“ tuto poezii místa posílila.
Hlavní obslužná komunikace opisuje morfologii terénu a využívá napojení starou úvozovou cestou na hlavní komunikaci. Výšku nabírá přirozeně serpentinou. Vyhýbáme se přímému vedení cesty proti vrstevnicím. Další stávající úvozové cesty zůstávají zachovány jako doplňkové.

Hustší zástavbu situujeme do pohledově uzavřených údolíček blíže hlavním cestám. Exponovaná místa zastavujeme tak, aby nevznikal dojem pásové nebo kobercové zástavby.

Shluky vzrostlých stromů rytmizují krajinu, vytvářejí horizonty nebo doplňují zástavbu. Domy vyrůstají přirozeně ze skupin stromů jako ve staré zástavbě.