Udánský kopec  


koncepce městského bydlení

2018–10
soutěžní návrh – 3. místo

autor:

MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý

lokalita:

Moravská Třebová

investor:

Město Moravská Třebová

Tvoříme strukturu pro vznik městské ulice, které ve starých městech a čtvrtích obdivujeme, avšak v nových čtvrtích vzniklých jako kobercový nálet rodinných domů nenacházíme. Snažíme se dosáhnout kvality příjemné městské obytné ulice a vyhnout se podobě dopravního koridoru mezi ploty. Navazujeme na pravidelnou uliční síť ve východním svahu Udánského kopce. Domy tam stojí poměrně hustě na uliční čáře, s předzahrádkami, a struktura beze ztráty genia loci pojímá i menší německé bytovky. Navrhujeme parcelaci, jež umožňuje různé druhy zástavby rodinnými domy, především však návrat k tradiční zhuštěné městské formě zástavby. Návrh pracuje se třemi druhy pozemků— úzkými protáhlými parcelami pro stavbu řadových domů na hraně lesoparku, širšími pozemky, kde však regulace povoluje stavbu na hranu pozemku, a v menší míře doplňkovými většími pozemky umožňujícími volnější zástavbu. Takto řešená parcelace minimalizuje délky komunikací a sítí veřejné infrastruktury a umožňuje vybudovat městskou ulici kvalitněji — pro více občanů. Řadové domy budou dostupným bydlením i pro stavebníky, kteří by jinak na individuální bydlení nedosáhli, umožní však i spojení parcel a stavbu větších domů. Hrana kopce a parku se tak nestává lukrativním místem pro dva nebo tři investory.