smuteční síň a úpravy hřbitova Litvínov


2017–06
soutěžní návrh – 2. místo

autor:

MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl

spolupráce:

Ing. arch. Zuzana Šikulová

investor:

Město Litvínov 

Síň umisťujeme do lesa na východním okraji hřbitova, necelých šedesát metrů od vstupního nádvoří. Oddělujeme tak pohřby od ostatního provozu ve vstupní části, přitom nezasahujeme do prostorů využitelných pro pohřbívání a zároveň doplňujeme rozvrh alejí novými cestami. Stavba se skládá ze síně samé s vysokým portikem vepředu a nízké stavby zázemí s foyer, rovněž se vstupním portikem. Tyto základní části vymezují nádvoří, odkud se zvenku vstupuje.
Sloupořadí je naším základním tektonickým tématem, které definuje stavbu smuteční síně, stávající vstupní portikus hřbitova, dvůr pro kolumbária, smuteční místo v lese vzpomínek, autobusovou zastávku i malý altánek na severním konci cesty vedoucí po hraně lesa před síní.Do obvodové skořápky omítané neobílené zdi s vystupujícími pilastry je vložena dřevěná trámová konstrukce, strop, sloupy, ochoz. Osově na sebe skořápka a vnitřní konstrukce navazují. Vntiřní trámy – masivní, rostlé, řezané, kartáčované, přirozené trhliny, žádné lepené lakované exaktní nosníky, ale měkké jehličnaté dřevo s přirozenými vadami, neviditelné tesařské spoje. Nahoře na ochozu dřevěná hrubá podlaha. Hlavní podlaha síně lité teraco. Jediné veliké severní okno s tenkým ocelovým rámem, les je těsně za ním – živý rozechvělý obraz lesa ve smuteční síni, rozptýlené měkké severní světlo.