radnice Lázně Bělohrad


2017–12
soutěžní návrh – 1. místo

autor:

MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl

spolupráce:

Ing. arch. Zuzana Šikulová

lokalita:

Lázně Bělohrad

investor:

Město Lázně Bělohrad 

Radnice v čele náměstí. Prostá výrazná figura. Hrubá omítka a v ní radniční hodiny. Do náměstí jen jedno veliké okno s balkonem a těžká dřevěná vrata. Na opačné straně pozemku nad břehem říčky velkorysý sál a jednací místnosti. Uprostřed mezi oběma stavbami poloveřejný dvůr s velkou starou lípou. Sál i dvůr vymezeny sloupořadím - stoa, synonymum demokracie.