radnice Lázně Bělohrad


2017–12
soutěžní návrh – 1. místo
autor: MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl
spolupráce: Ing. arch. Zuzana Šikulová
investor: Město Lázně Bělohrad 


Radnice v čele náměstí. Prostá výrazná figura. Hrubá omítka a v ní radniční hodiny. Do náměstí jen jedno veliké okno s balkonem a těžká dřevěná vrata. Na opačné straně pozemku nad břehem říčky velkorysý sál a jednací místnosti. Uprostřed mezi oběma stavbami poloveřejný dvůr s velkou starou lípou. Sál i dvůr vymezeny sloupořadím - stoa, synonymum demokracie.