Říčanský mlýn


komunitní centrum

2019–06
soutěžní návrh

autor:

MgA. Jan Světlík,Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl, Ing. arch. Zuzana Šikulová

lokalita:

Říčany u Brna

investor:

Obec Říčany

Louka ve vsi, místo, co zbylo po starém mlýně. Potůček, měkký břeh s pěšinkou a starými olšemi.

Z počátku se bude stavět kolem nové návsi na levém břehu. Další možná dostavba bytů bude za mostkem.

Největší z našich staveb odkazuje svou polohou a tvarem na bývalý mlýn. Byty “ve mlýně” budou mít těsný  výhled do korun stromů podél potůčku.

Zastávka na návsi, pro autobus je tu místa jen akorát, proto projíždí pomalu. Jeho příjezd “odbíjí” denní a noční doby: vyhlížení, vystupování, nastupování, krátká chvilka ruchu, autobus odjíždí a zase klid.

Zvedáme hlavu od talíře a vidíme, kdo přijel.