jablonecký řemeslný spolek2016–05
diplomní projekt

atelier Tomáše a Kláry Hradečných na FA ČVUT

autor:

Bc. Vojtěch Šedý

konzultace:

Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Klára Hradečná,  Ing. Jan Ráb, Ing. Aleš Trýzna


Dům Jabloneckého řemeslného spolku má být především zázemím drobných a středních výrobců skla a bižuterie. Cílem bylo navrhnout dům civilní a střídmě reprezentativní, v maximální možné míře dřevěný a krásný ve své všednosti.

Spolkový dům v sobě kombinuje jak reprezentativní vzorkovou prodejnu a administrativní část, tak hlučné pracovní provozy dílen, kde se bude mačkat a brousit sklo; halu s pecí, jež bude výrazným zdrojem tepla, ubytování ale i skladovací prostory s nároky na logistiku exportu a zásobování členů spolku polotovary pro jejich výrobu. Přes všechny komplikace, které jsou způsobené odlišnými druhy provozů a okruhem jejich uživatelů, je důležité, aby byly integrovány v jednom objektu a návštěvník nahlédl pod pokličku celému řetězci: výroba – prezentace hotových výrobků – export, ale i faktu, že se jedná o spolkový dům reprezentující drobné výrobce, působící v podhůří jizerských hor.