podkrkonošský dům


rekonstrukce

2019–02
studie

autor:

Ing. arch. Vojtěch Šedý

investor:

soukromý 

Snaha úpravami minimálně narušit charakter podkrkonošského vesnického stavení a jeho vizuální integrity, kterou s i přes drobné nevhodné úpravy, jako výměna oken za plastová, nátěr kamenného soklu, či použití nevhodné střešní krytiny, zachoval.

Výraznějším zásahem do vnější podoby domu je pouze transformace severní části kůlny na obytný prostor kuchyně a jídelny — tady úpravy přiznávají dnešní slovník a možnosti. Lehké výplňové konstrukce dřevěného bednění jsou vesměs vyplněny velkoformátovým bezrámovým zasklením izolačním trojsklem, a to jak v přízemí, tak ve štítu do podkrovní místnosti ložnice. Zároveň zůstává odlehčené celé severovýchodní nároží s doplněnými větracími okny do ložnice. Ostatní okna zůstávají ve své poetické rozvolněnosti zachována.