Chotkova silnice a Klárov


2015–06
školní projekt
atelier  Tomáše a Kláry Hradečných na FA ČVUT
autor: Vojtěch Šedý, Filip Šefl, Zuzana Šikulová
konzultace: Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Klára Hradečná, Ing. arch. Ivan Lejčar

Navrhujeme úpravy Chotkovy zatáčky, vymezení jasné hranice města a Jeleního příkopu a jeho volné zpřístupnění, zahuštění urbanistické struktury na Klárově a u hotelu Hoffmeister. Tramvajová trať a silnice vedoucí Chotkovou zatáčkou se dělí na dva samostatné pruhy kopírující terénní zlom. Zbavujeme se dnešní vyložené estakády.